REKObjekt

Stefan Rickert

Utbildad som tryckare och medieformgivare. 2015 examinerad som byggekolog hos det internationellt erkända

Institute of Building Biology + Sustainability IBN i Tyskland. Mer än 30 års erfarenhet som handverkare och finsnickare.

 

Tyskt tillstånd för röntgenarbete, utökad strålkännedom, t.ex. om radon. Specialiserat på ekologisk inredning och renovering.
Sedan slutet av 2017 bor jag på Aland och fokuserar nu på skapande av hållbart liv och miljö åt min familj och mina kunder.