Retuschera bilder, bildredigering, bildmontage, bildfrisättning

t. ex. ta bort oönskade objekt, (här en bil i bakgrunden, en lampa i förgrunden, justera linjerna).


mediadesign · retuschering


Design av webbplatser t. ex.

https://www.koerperpsychotherapie-jetzt.de/

https://www.miriam-moeckl.com/

där du som uppdragsgivare alltid själv kan ändra i webbsidan, dvs. små förändringar kan du göra när som helst, även från mobiltelefonen, utan extra kostnad.

 

Trycksacker och reklammaterial med så ekologiska materialval som möjligt, all material klimatkompenseras!

Revision och korrigering av texter på tyska (t.ex. om du vill komplettera ditt svenska eller engelska material för tyska turister!)